Avtor Sporočilo
<  Delovno pravo  ~  NAJ TAKO POGODBO PODPIŠEM?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo
sunnykarla
PrispevekObjavljeno: Sre 30 Mar, 2005 19:49  Odgovori s citatom



Pridružen/-a: Sre Mar 2005 19:46
Prispevkov: 2

v podjetju sem pričela z delom 17.2.2005 in šele 24.3. dobila pogodbo
o zaposlitvi, glede katere imam nekaj vprašanj, saj je to moja prva
zaposlitev.
Pogodba je za obdobje 1 leta s poskusno dobo 3 mesecev - sklenjena
zaradi "začasno povečanega obsega dela zaradi še vedno trajajoče
turistične sezone ter prihajajoče sezone 2005/06 in s tem začasno
povečanega obsega dela v poslovalnici".
Pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, ki mi v treh razgovorih pred
pričetkom dela ni bila niti omenjena. Nanaša se na 24 mesecev po
prenehanju del.razmerja in pogodbena kazen je 20.000€! JE TO OBIČAJNA
VSOTA?
Nadalje piše, da je "delavec dolžan delati tudi v soboto, nedeljo ali
na praznični dan, če je to potrebno zaradi narave dela in del.procesa.
Tako delo se ne šteje kot delo v podaljšanem del.času, temveč kot
začasna prerazporeditev delovnega časa."
Naprej: "delavec je v skladu z navodili predsednika uprave družbe
dolžan delati tudi preko polnega del.časa - nadurno delo ali ponoči -
nočno delo." To se lahko odredi tudi ustno, ampak delavec prejme pisno
odreditev najkasneje do konca del.tedna.
Glede plače sprašujem ali je to ok: Sestavljena je iz "osnovne plače,
dela plače na podlagi doseganja del.uspešnosti in dodatkov k plači".
"Osnovna bruto plača je določena s V.tarifnim razredom, zahtevnostno
skupino 2, plačil.razredom 7, osnovnim štev.točk 288 in vrednostjo
točke, ki je odvisna od poslovne uspešnosti družbe... Osnovna plača
znaša na dan sklenitve pogodbe bruto 115.200 sit".
ALI NI BRUTO MINIMALNA PLAČA 117.500 ??? Nadalje je "dodatek 65.584 oz
tak bruto dodatek, da bo delavčeva neto izplačana plača 165.000"
ALI JE LAHKO NETO 165.000 IN BRUTO 115.200?
Nimam določenega letnega dopusta. Piše le, da se odmeri za vsako leto
posebej in ga do konca februarja v pisni obliki izroči delavcu. Tega
še nisem dobila. Je to normalno?
Dodatka na delovno dobo sploh ni omenjenega. Je to zato, ker je to
moja prva zaposlitev ali zato, ker je to pogodba za 1 leto ali bi
moral biti dodatek vsaj omenjen?
KAJ NAJ NAREDIM? NAJ PODPIŠEM TAKO POGODBO?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mirijamp
PrispevekObjavljeno: Čet 31 Mar, 2005 6:41  Odgovori s citatom



Pridružen/-a: Sob Feb 2005 10:33
Prispevkov: 342

Postavili ste kar nekaj vprašanj in vem, da se vam z njimi verjetno zelo mudi, tako da bom poskusila odgovoriti na hitro tisto, kar znam iz glave.

V skladu s 15. členom Zakona o delovnih razmerjih se sklepa pogodba o zaposlitvi pisno in sicer mora delodajalec delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

Pri tem vas moram opozoriti na zakonsko domnevo, da če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

To določilo zakona o delovnih razmerjih, da mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena ob nastopu dela krši veliko delodajalcev., Vem, da za vas to ni tolažba, vendar s tem hočem povedati le, da v kolikor bi uveljavljali domnevo transformacije iz določenega v nedoločen čas, potem lahko imate težave na delovnem mestu.

Ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi se morate zavedati, da je pogodba stvar dveh strank, vendar pa je ena od njiju močnejša, to je delodajalec, vi pa ste đibkejša stranka, saj zaposlite potrebujete. Vendar ne glede na njegovo moč (nadrejenost) menim, da bi mu na takšno pogodbo morali dati nekaj pripomb. V nadaljevanju vam bom na opisala institute, ki ste jih omenili v vaši pogodbi:

Glede poskusnega dela: Traja lahko največ 6 mesecev. V času trajanja poskusnega dela lahko delavec odpove pogodbo o zaposlitvi s 7 odpovednim rokom. Delodajalec vam v tem času ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani razlogi za izredno dopoved ( hude kršitve) ali če delodajalec preneha delovati.Če poskusnega dela ne opravite uspešno, vam lahko delodajalec ob izteku poskusnega dela odpove pogodbo.

V vašem primeru je torej delodajalec pravilno določil poskusno delo.

Glede razloga sklenitve pogodbe za določen čas: V pogodbi o zaposlitvi za določen čas mora biti naveden vzrok sklenitve takšne pogodbe in to je v vašem primeru "začasno povečanega obsega dela zaradi še vedno trajajoče turistične sezone ter prihajajoče sezone 2005/06 in s tem začasno povečanega obsega dela v poslovalnici". Kar je vredu.

Glede konkurenčne klavzule (38. in 39. člen ZDR): Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le v primerih, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi po njegovi volji ali krivdi. V primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa pogodba preneha samo po sebi s potekom časa oz razloga zaradi katerega je bila sklenjena. Nikjer v zakonu ni določena pogodbena kazen v primeru kršitve konkurenčne klavzule, temveč zakon določa, da mora delodajalec delavcu, v primeru, da le-ta zaradi spoštovanja konkurenčne prepovedi ne more dobiti zalužka, primerljivega njegovi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo. Nadalje je v zakonu še določeno, da v kolikor denarno nadomestilo ni pisno dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi konkurenčna klavzula ne velja.

Glede na to, bi lahko ob prenehanju delovnega razmerja ( torej ko se vam izteče pogodba) in bi delodajalec zahteval od vas, da upoštevate konkurenčno klavzulo, je ne bi bili dolžni upoštevati in bi lahko uveljavljali ničnost le-te, saj ne vsebuje vseh zakonsko določenih predpostavk (v pogodbi ni določene višine nadomestila).


Glede dela ob sobotah, nedeljah in praznikih: mislim, da je to v skladu z zakonom, vendar mora delodajalec vam naprej povedat, katere dneve boste delali b sobotah in praznikih, hkrati pa mora upoštevati vašo pravico do počitka, ki vam gre po samem zakonu in sicer:
- Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur.
- Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.
- Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur ( to ni nujno vikend).


Glede nadurnega dela in dela ponoči: Vam kar citiram iz zakona določbo (143. člen ZDR), ki določa in omejuje nadurno delo:
»(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:
– v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
– če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
– če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
– če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa
– in v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
(2) Delodajalec mora delavcu nadurno delo po prejšnjem odstavku odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
(3) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.«

Skratka vsekakor mora deodajalec vam pred uvedbo nadurnega dela ali če to ni možno po uvedbi le-tega dati to pisno, po mojem ne gledde na to, ali vam je to v pogodbi določil ali ne. Delodajalec je v vaši pogodbi citiral določbo zakona, tako da je to določilo ok. Za nočno delo zakon te zahteve po pisnosti odreditve le-tega ne postavlja, pač pa bi se naj delodajalec o tem s sindikatom, če delo redno opravlja z nočnimi delavci. Sicer pa pomeni nočno delo, delo od v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne. Zakon pa še avaja posebne ugodnosti za tiste delavce, ki opravljajo nočno delo tri ure svojega dnevnega delovnega časa oziroma, ki delajo ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa ( glej 150. člen ZDR).

Glede plače: Kot ste sami navedli znaša minimalna plača cca 117.500,00 SIT. Nižja bruto plača ne more biti določena. Neto plača je seveda temu primerno nižja (91.000,00) Izračun plače si lahko ogledate na spetni strani
http://www.src.si/ponudba/obracun_plac_izracun.asp

Verjetno je vaš delodajalec z izračunom 165.000,00 SIT neto imel v mislih osnovno plačo s plačano stimulacijo ( ki se verjetno računa % osnovne plače) in plačilo malice ter potnimi stroški ( torej vse tisto, kar boste dejansko dobili vsak mesec kot plačilo). Dodatka na delovno dobo še nimate, ker je to vaša prva zaposlitev. Mislim, da se plačuje ta dodatek po 1. letu.

Ostalih postavk dodatek 65.000,00 SIT ne razumem in tudi ne znam odgovoriti kaj bi lahko ta znesek predstavljal.

Glede določitve letnega dopusta: ker je sklenjena pogodna za določen čas, bi moral biti v pogodbi določen tudi dopust. V kolikor pa bi imeli pogodbo za nedoločen čas pa bi vsko leto prejeli sklep o letnem dopustu.

Upam, da se vam uspela vsaj malo pojasniti določene pojme. Pri prvi zaposlitvi se vsak težje znajde, ker stvari ne pozna, zato če vam še kaj ni jasno kar vprašajte.

Torej ali naj podpišete pogodbo ali ne, morate vedeti sami, dejstvo je, da vam morajo v pogodbi odmeriti tudi letni dopust, ki vam ga niso, pa mislim, da bi bilo dobro, če bi izpustili pogdbeno kazen ter vam pravilno določili mesečno plačo ( saj bruto znesek 115.000,00 SIT ne more biti, v kolikor ste zaposleni za 8 ur dnevno). Sicer pa morate biti pri sklepanju pogodbeo o zaposlitvi previdni, sploh če gre za prvo pogodbo, da ne bodo rekli, da jim solite pamet.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Dman
PrispevekObjavljeno: Čet 31 Mar, 2005 12:01  Odgovori s citatom



Pridružen/-a: Sre Mar 2005 13:26
Prispevkov: 118

Res podroben odgovor. Bravo.

Je pa to primer urejanja delovnih razmerij v današnjem času Rolling Eyes Žalostno.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas

Poglej naslednjo temo
Poglej prejšnjo temo
Stran 1 od 1
pravniki.info Seznam forumov  ~  Delovno pravo

Objavi novo temo   Odgovori na to temo


 
Pojdi na:  

Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu